Fred industrial

Fruit de la nostre dilatada experiència i de la voluntat de respondre a les exigències del mercat, Puigdellivol ha aconseguit adaptar una gamma de productes innovadors combinant la exigència del mercat, amb unes instal·lacions de gran fiabilitat i alt rendiment frigorífic i aconseguint el menor consum, en la instal·lació de:

 • Cambres de flor tallada, amb evaporadors especials.
 • Cambres de fruites i verdures.
 • Centrals frigorífiques, multi serveis, amb gran estalvi energètic i menor potencia elèctrica a instal·lar (factor de simultaneïtat).
 • Unitats condensadores centrifugues aïllades, de menor contaminació acústica i possibilitat de canalització de la sortida de aire.
 • Refrigeradors de aigua i de líquids.
 • Etc..

CAMBRES FRIGORÍFIQUES DESMUNTABLES

Cambres frigorífiques a la mida de les seves necessitats. Aquestes cambres son ideals per a emmagatzematge de tot tipus de productes per conservació/congelació. Son pannells prefabricats i aïllants, recoberts de dos xapes d'acer galvanitzats i lacats de gran resistència, en diferents mides i gruixos, adequats per qualsevol tipus d'establiment com:

 • Botigues ecològiques
 • Floristeries
 • Fruites i Verdures
 • Pastisseries/Degustació
 • Escorxadors frigorífics
 • Sales de treball
 • Supermercats
 • Laboratoris

Seqüència d'imatges del muntatge d'una cambra frigorífica

CAMBRES FRIGORÍFIQUES EXPOSITORES

Cambres en vidres especials, que no s’entelen, per el aprofitament de l’espai i la òptima exposició dels productes.

Cambres de vidres expositors especials per flors.

CAMBRES DE GERMINACIÓ I CULTIU IN VITRO

Sistemes d'instal·lació per la investigació amb temperatura i ambient controlat fred/calor amb il·luminació per reproduir el cicle dia/nit.

Avinguda Maresme 497-505 | 08301 Mataró
Tel +34 93 798 51 10 | info@puigdellivol.net